onsdag 10 februari 2021

Skamligt att ta vaccin från vårdpersonal

Borde kungen ha väntat med att låta vaccinera sig? Ja, jag tycker det. För han föregick med dåligt exempel. Nu verkar många med makt göra vad de kan för att de och deras familj ska gå före: kommunchefer, chefer för äldreboende och läkare utan kontakt med patienter tränger sig förbi de som står på listan för prioriterade. Jag säger som Greta Thunberg: hur vågar ni? Sno åt er vaccin avsett för vårdpersonal och sköra äldre? "Capio-chef lät tre anhöriga få vaccin" är en rubrik i dagens Svenska Dagbladet. Istället för att låta restdoser gå till närvarande personal ringde den här mannen in sina anhöriga. Det finns bara två ord för det här: skamligt maktmissbruk.

lördag 6 februari 2021

Semikolonets dag

Gör ett misskänt skiljetecken en tjänst i dag, använd ett semikolon. Denna underbara lilla grind mellan två meningar ska inte ligga oanvänd. Man behöver förstås ändå inte överdriva bruket av semikolon. I sin roman Mrs Dalloway använde Virginia Woolf drygt 2 000 semikolon. Kanske den semikolontätaste boken någonsin. Omkring 10 semikolon per sida.