söndag 27 juni 2021

Här bodde James Bond

Alla Sherlock Holmes-fantaster vet att den supersmarte mannen bodde på 22 Baker Street i London. Men var bodde James Bond? Det kan jag upplysa om: 25 Wellington Square, Chelsea, London. Det är författaren William Boyd som klurat ut adressen. Bonds skapare Ian Fleming arbetade på 40-talet och början av 50-talet på Sunday Times samtidigt som Desmond MacCarthy arbetade där. Han och hans fru Molly (båda var prominenta medlemmar av Bloomsburygruppen) bodde i Chelsea, på just den adressen, i östra hörnet av Wellington Square. En adress som Fleming alltså gav till Bond. För att läsa Boyds övertygande resonmang kring detta, får man söka upp Times Literary Supplement 17 juli 2020.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar