lördag 10 juli 2021

Hur dog mrs Ramsey?

Alla vi som läst Virginia Woolfs roman "Mot Fyren" har undrat över två saker: hur kom det sig att konstnären Lily Briscoe kände familjen Ramsey och blev bjuden till deras sommarhus? Och hur dog egentligen mrs Ramsey? Den engelska litteraturprofessorn Maggie Humm tog fasta på dessa två frågor och har besvarat dem i romanen "Talland House" som kom förra året. Finns än så länge bara på engelska. Det är roligt att se hur Humm väver in detaljer från "Mot fyren" och från Woolfs eget liv i sin roman. Hur klarar en litteraturprofessor att skriva skönlitteratur? Alldeles utmärkt. Humm gick en skrivarkurs efter att hon hade gått i pension och, har hon berättat, skickade sitt färdiga manus till The Literary Consultancy som läste och gav goda råd. Det finns en samstämmighet mellan Woolf och Humm. Virginia Woolf var 13 år när hennes mor dog 49 år gammal. På samma sätt var Maggie Humm 13 år när hennes mor dog 49 år gammal.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar