tisdag 29 april 2014

Ett magiskt nummer

Måtte jag aldrig tvingas skaffa ytterligare en sifferkod att hålla i minnet. Men skulle behovet uppstå blir valet 1729. Detta är (som alla mattenördar där ute redan vet) ett magiskt nummer som går under en särskild beteckning: the Hardy-Ramanujan number. Har jag lärt nyss av World Wide Words Newsletter.

När den brittiske matematikern G H Hardy en gång besökte den indiske matematikern Srinivasa Ramanujan sa han att taxin hade haft det intetsägande numret 1729. Ramanujan protesterade och sa: Tvärtom, 1729 är ett högst intressant nummer. It is the smallest number expressible as the sum of two cubes in two different ways. 1 upphöjt till 3 plus 12 upphöjt till 3. 9 upphöjt till 3 plus 10 upphöjt till 3.

G hjälpte mig att räkna och det stämmer. Summan blir 1729 båda gångerna. Hände något särskilt år 1729?  Nej, utom att Katarina den stora, rysk kejsarinna, föddes då.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar