söndag 9 november 2014

Noam Chomsky ifrågasatt

Noam Chomsky är en firad amerikansk språkprofessor. Hans teori från 1950-talet om att alla språk har en gemensam grund och bygger på vad han kallar Universal Grammar har omfattats som sanning av lingvister världen över. Alla barn föds med samma instinkt för att lära språk, en instinkt som är unik för människan, menar Chomsky som idag är 85 år.

Efter ny forskning på området hörs röster som protesterar mot Chomskys teori. Chomskymotståndarna har fått hett bränsle till den livliga debatten genom den nyutkomna boken The Language Myth av Vyvyan Evans, professor  i lingvisitik vid Bangor University i norra Wales. Han menar att en instinkt för språk knappast kan ha kommit till som en mutation för 100.000 år sedan så som Chomsky hävdar. Vårt talorgan, som är knutet till komplicerade hjärnstrukturer, måste ha utvecklats stegvis under en lång tid och kan omöjligt vara resultatet av en plötslig förändring. Neanderthalarna var utrustade på ett liknande sätt som vi och kunde antagligen kommunicera med tal. Evans hävdar också att barn inte alls föds med ett område i hjärnan som är specifikt för att hantera grammatiska regler i språket så som Chomsky har påstått, det finns inget "grammatikområde".

Jag lär om The Language Myth i nyhetsbrevet World Wide Words  (6 nov. 2014) som ges ut av Micael Quinion.  Alltid läsvärt! I samma brev får jag veta att vårt svenska ubåt kommer av U-Boot, den tyska förkortningen av Unterseeboot. Engelska  U-boat avser alltid tyska militära ubåtar från de två världskrigen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar