söndag 22 maj 2016

Frisk efter svår depression


Depression är en av våra stora folksjukdomar. Vid långvarig sjukskrivning är depression den vanligaste diagnosen. En välkänd studie, Lundbystudien, visar att risken för att som svensk drabbas av en depression är 30,7 procent för kvinnor och 22,5 procent för män. De djupa depressionerna med melankoliska eller psykotiska drag är mindre vanliga, cirka 5 procent, men innebär samtidigt en större självmordsrisk.
 
Även för människor med svår mångårig depression finns hopp om ett friskare liv. Det visar ett avhandlingsarbete av Lisa Crona som lagts fram vid Lunds universitet och bygger på intervjuer med 75 personer 37-56 år efter att de insjuknat i djup depression med melankoliska eller psykotiska drag. Av dem hade 11 personer senare blivit friska och därefter fortsatt att vara friska i många år utan att behöva ta antidepressiv behandling. Slutsatsen är det går att bli frisk efter många år med svåra depressionsepisoder och självmordsförsök. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar