söndag 2 juli 2017

Ernest Hemingway var Stalins spion

Ernest Hemingway var, som alla vet, en framgångsrik författare, storviltsjägare och djuphavsfiskare. I Times Literary Supplement (2 juni 2017) läser jag att i den nyutkomna boken "Writer, Sailor, Soldier, Spy" hävdar Nicholas Reynolds att Hemingway också prövade på livet som spion för Stalin.

Det var 1941 som Hemingway rekryterades som spion och hans täcknamn var ARGO. Det är fakta som Alexander Vassiliev, som arbetat som arkivarie på KGB, har hittat i en KGB-fil om Hemingway (den här informationen ska finnas att hitta online om man går in på Wilson Center). Hemingway var i slutet av 30-talet och början av 40-talet tydligt dragen till kommunismen och stor vän till Sovjet.

Det är inte känt hur verksam Hemingway var som spion. Efter kriget verkar han ha distanserat sig från sina ryska vänner och förnekade alltid att han någonsin varit kommunist. När de ryska arkiven görs fullt tillgängliga för forskare, om det någonsin händer, kommer vi att få veta mer.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar