fredag 19 oktober 2018

Nu krävs en ny yrkesgrupp

Om vi går till banken för att sätta in 10 000 kr måste vi svara på en rad närgångna frågor om varifrån pengarna kommer. Detta för att hindra brottslingar från att gömma smutsiga pengar på ett konto. Det är utmärkt att banken gör den kontrollen.

Men vem kontrollerar bankerna? Att de inte tvättar stora pengar? Deltar i avancerade finansiella upplägg med syfte att sno skattepengar från medborgarna? Ingen, tycks det. Dag efter dag får vi rapporter som tyder på omfattande svindlerier i banksfären.

Regulation officer är ett nytt yrke: en person som ska utbilda de anställda i gällande regler och förordningar. Nu är det dags för alla bankkontor, kommuner och företag att inrätta ännu en ny tjänst: bedrägeriansvarig. Eller, om nu allt måste ha en beteckning på engelska, anti fraud officer.  Ett skyddsombud kan stoppa arbeten som hen bedömer vara farliga. På samma sätt ska den bedrägeriansvariga ha befogenhet att undersöka misstänkta skumraskaffärer, stoppa betalning av falska fakturor,  rekryteringar som grundar sig på falska cv och samarbeten med företagspartner som visar ett skumt förflutet.

Bedrägeriansvariga ska bevaka att företaget inte är indraget i någon form av olaglig verksamhet.  Det brådskar att tillsätta den tjänsten. På alla företag, på alla myndigheter, i alla kommuner. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar