fredag 29 mars 2019

Lämna i tid! Här är tecken på en våldsam man

För mer än 20 år sedan blev Josefin Nilsson förnedrad och skadad av sin partner Örjan Ramberg som dömdes i rätten för misshandel och hot. Josefin Nilsson fick så svåra skador att hon tvingades till upprepade ryggoperationer. Den begåvade sångerskan dog för tre år sedan, 46 år gammal, och den starka dokumentär som ligger på nätet och som teve visar i kväll, ger intrycket att det våld hon utsattes för bröt ned henne och bidrog till en för tidig död.

Finns det uppenbara signaler att lägga märke till för en kvinna som vill undvika att drabbas av en hänsynslös kvinnomisshandlare? Ja, vägen från kärleksfull man till våldsman följer ett visst mönster. Här kommer en lista på vanliga varningstecken:

Stormande uppvaktning
Fantastiska rosenbuketter dag efter dag och intensiva kärleksförklaringar är varningstecken. Sunda män uppvaktar inte på det överdrivna viset.

Stark brådska
Mannen är på och vill ofta flytta ihop med kvinnan omedelbart efter att de har träffats. Han säger att han älskar henne hett och måste få ha henne i sin närhet hela tiden. I själva verket vill han få kontroll över kvinnans göranden och låtanden. Vänta med att flytta ihop tills du har sett mer av mannen.

Självömkan
Mannen berättar många historier om hur illa han har behandlats av sin familj, lärare, chefer, arbetskamrater. Alla har varit elaka mot honom. Han vill få kvinnan att tycka synd om honom och vara omhändertagande.

Kritik 
När den heta uppvaktningen är över börjar mannen kritisera kvinnan: vad hon gör och inte gör, hennes kläder, hennes hår, allt. Den ständiga kritiken av stora och små¨saker bryter ned kvinnan och gör henne osäker. Möts du av upprepad, orättvis, nedgörande kritik, bryt med mannen.

Isolering
Samtidigt med kritiken mot kvinnan kommer mannens försök att isolera henne. Mannen kritiserar hennes släktingar, kallar hennes väninnor för horor och hindrar henne från att träffa dem. Avsikten är att bryta ned kvinnan, göra henne svag, ensam och beroende av mannen. Vänta inte längre. Lämna den mannen.

Stresskänsla
Kvinnan känner ängslan och oro när hon är tillsammans med mannen. Hon får stressymtom som ont i magen, huvudvärk, sömnproblem och ryckningar i ansiktet. Har du inte brutit förbindelsen med mannen, gör det nu.

Misshandel
Mannen sätter upp regler för kvinnan: vilka kläder hon får ha, hur håret ska vara, hur hon får sminka sig, vilka hon får tala med. Minsta lilla avsteg från mannens regler leder till örfilar, slag och annat våld. Våldet och de verbala kränkningarna trappas upp allt eftersom. Kvinnan kan börja frukta för sitt liv.

I det här sena stadiet är det svårt att lämna mannen – eftersom han är hotfull och farlig och vill hämnas – men det går. Ta hjälp av vänner och och gör en polisanmälan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar