fredag 16 april 2010

Nyhetsbrev om fruktodling

Jordbruksverket ger ut ett digitalt nyhetsbrev om ekologisk fruktodling. Även vi, som inte har tänkt starta en ekologisk fruktodling utan bara har en egen liten trädgård, har nytta av informationen. För att få nyhetsbrevet, anmäl dig på www.jordbruksverket.se/ekofruktbrev

I aprilnumret läser jag att nu finns skriften Växtskydd i ekologisk fruktodling i uppdaterad version liksom skriften Skadegörare och växtskyddsplan för ekologisk äppleodling. Ladda hem dem från www.jordbruksverket.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar