tisdag 24 juli 2012

Strindberg och guldet

August Strindberg fick aldrig Nobelpriset. Han hade gjort sig ovän med för många. Och så var han en stolle, trodde att han kunde göra guld.

Den 22 juli 1897 skriver Strindberg till Zacharias Olsson, apotekare i Lund:

Bäste herr Olsson,
Då jag för ett år sedan talade med Er om mitt "guldmakeri" var saken ännu i sin linda. Sedan dess har den vuxit ut, och om Ni gör er besvär läsa medföljande skrift, ser Ni att Crookes af Emmen förmåtts upprepa dennes experiment med Silfvers transmutering i Guld. Med andra ord: Crookes har gjort guld af silfver. Som ämnet synes intressera er Er vågar jag föreslå ett möte i eftermiddag eller i afton när och hvar Ni behagar för att åtminstone språka om saken.

Högaktningsfullt
August Strindberg
Tomegapsgatan 22, Lund


"Falaise" är titeln på tavlan målad 1902. Den och andra verk av Strindberg visas just nu på Nordiska Muséet. Om man vänder tavlan upp och ned ser man författarens profil, skriver muséet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar