söndag 22 september 2013

Ned med transfett nu!

För två år sedan röstade riksdagen för att Sverige skulle följa i Danmarks,  Islands och Österrikes spår och införa ett förbud mot höga halter av transfett i mat. Inte mer än  2 procent av mängden fett i en produkt ska få lov att vara transfett.

Har då regeringen genomfört den ordningen nu? Nej. Istället vill Eskil Erlandsson avvakta EU:s kommande  beslut i frågan.Trots att det kan ta många år innan EU blir klar med en översyn och yttrar sig i frågan!

Det är illa att regeringen inte följer vad våra folkvalda beslutar om. Många producenter har sänkt halten av transfett i sina varor eller helt tagit bort det men fortfarande, som en en dansk kartläggning av sortimentet i stora butikskedjor i  Malmöområdet visar, finns det produkter med farliga halter av transfett på den svenska marknaden.

Transfett är kopplat till cancer och hjärtsjukdom och ett snabbt förbud är nödvändigt om vi vill värna folkhälsan och dra ned på sjukvårdskostnaderna.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar