söndag 5 juni 2016

Änkor och änkemän

Erfar att gifta svenska kvinnor lever i genomsnitt till 88 års ålder,  två år längre än de icke gifta. För männen är motsvarande siffror 85 respektive 84 år.

Varför får de gifta människorna ett längre liv? Orättvist, kan det tyckas. En trolig förklaring är att en partner som lever nära intill dig ger socialt stöd, goda stunder och delad glädje. Man hör och ser när den andre kan behöva uppmuntran eller en liten tjänst i vardagen.

Hur går det när den andre, som jag är van att lita till, dör? Änkorna klarar sig långt bättre än änkemännen, ser man i en studie från universitetet i Padua, Italien. De italienska forskarna har visat att medan männen som förlorade sin fru kände stress och blev deprimerade, så fick änkorna ofta bättre hälsa när maken hade gått bort. Kanske för att de får chans till bättre nattsömn och kan ta hand om sig på ett annat sätt när de inte längre behöver oroa sig för och sköta om en sjuk make.


Wide screen av Jacob Dahlgren , 2001. Ett verk uppbyggt av trådrullar,  visas  på Bonniers konsthallInga kommentarer:

Skicka en kommentar