söndag 24 juli 2016

Tidigt lärande gynnar de små


I år är ett riktigt morotsår. Överallt i markerna runt Sigtuna ser jag de vita blommorna hos vild morot, Daucus carota.

För längesedan hade jag en granne som tyckte om att lära sin lilla dotter olika saker. Kanske såg jag det som väl ambitiöst att lära tvååringen räkna till 20 på engelska, men min granne var rätt ute när han insisterade på tidig inlärning. 

 
Barn som tidigt får lära sig nya saker blir mer intresserade av att lära sig nya saker som vuxna eftersom personligheten kan påverkas av tidigt lärande, tror forskare vid Linköpings universitet. Där har man genomfört en serie inlärningstester med små kycklingar.  I ett test fick kycklingarna lära sig att skilja mellan färger för att få belöning, så kallad associativ inlärning. I ett annat test stimulerades den rumsliga, spatiala, inlärningen då kycklingarna lärde sig räkna ut att belöningar finns gömda bakom ett hörn. 

Kycklingarna fick lära sig en mängd olika saker under veckorna av tester. När de blivit vuxna (vid cirka fem månaders ålder) jämförde forskarna deras beteende med en grupp fåglar helt utan liknande erfarenheter av inlärning. De fåglar som stimulerats till inlärning redan tidigt under uppväxten var mer uppmärksamma på omgivningen när de sattes i en ny miljö.

Forskarna menar att den tidiga inlärningen ökade fåglarnas intresse för att utforska och undersöka nya situationer som vuxna. Den tidiga stimuleringen påverkade fåglarnas personlighet som vuxna.
 

Studien publiceras i Behavioural Processes.
Zidar J, Sorato E, Malmqvist A-M, Jansson E, Rosher C, Jensen P, Favati A, Løvlie H. Early experience affect adult personality in the red junglefowl: a role for cognitive stimulation? Accepted in Behavioural Processes, Special Issue.
När den vilda morotsblomman blommat över sluter den sig i en kvast.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar