lördag 17 februari 2018

ParaplyologiDet finns en målning av Pierre-Auguste Rodin med titeln Les parapluies målad på 1880-talet. Tavlan visar välklädda människor som myllrar med paraply i händerna. Närmare än så kan jag inte beskriva verket eftersom jag har stött på det i Paintings in Proust av Eric Karpeles och boken visar bara ett utsnitt av tavlan. Jag kände inte till Karpeles bok tidigare (den utgavs första gången 2008) men fick syn på verket en dag när bibliotekarien på Sigtunastiftelsen packade upp nyinkomna böcker. Paintings in Proust, med sina 209 illustrationer, är en dröm för alla Proustvänner eftersom den upptar alla de konstverk och konstnärer som är omnämnda i författarens roman På spaning efter den tid som flytt. 
Då och då kostar jag på mig att beställa en bok från abebooks.com. Den nyutkomna boken Brolliology av Marion Rankines, som utgavs förra året, kom i brevlådan i går och är en fest att läsa.
Jag söker Rodins paraply-tavla men den finns inte med i Rankines bok som innehåller en mängd roliga illustrationer, utdrag ut romaner som upptar paraplyer och en massa kul information om paraplyets historia, användbarhet och utbredning i världen.

Marion Rankines bok låter dig veta allt om paraplyer
Charles Dickens kallade parasollet "The lady sister of the umbrella" medan Emily Dickinson
menade att "The parasol is the umbrella´s daughter. Här är hennes dikt:

The parasol is the umbrella´s daughter
and associates with a fan
while her father abuts the tempest
and abridges the rain

The former assists a siren
in her serene display
but her father is borne and honored
and borrowed to this day


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar