fredag 2 februari 2018

Liten språklära

Under slitet med den stora Gå-Bort-Städningen hittar jag än det ena, än det andra. "Liten språklära" står det på ett papper. Det härrör sig från en fest tillsammans med kollegor i barnboksförfattarnas sektion. Något att minnas för alla som vill bli haj på svenska språket:

Substantiv är ord som du kan sätta fan eller jävel efter.  Exempel: gubbjävel,  cykelfan.

Adjektiv är ord som du kan sätta skit före. Exempel: skitbra, skitsnygg och skiträdd.

Verb är ord som du kan sätta utav helvete efter. Exempel: sprang utav helvete, körde utav helvete.

Apropå barnböcker har jag fått veta att mina småbarnsböcker Lilla äppelboken och Lilla vinterboken kommer ut i Kina till våren. Jag säger tje, tje, (tack, tack) som är all kinesiska jag behärskar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar