tisdag 20 juli 2010

Kungliga ringmärkare

Den här veckan har Londons svanmärkare bråda dagar. På en sträcka av ungefär 10 svenska mil längs Thames ska alla svanar fångas in, inspekteras och märkas. Detta årliga arbete, som tar fem dagar, utförs av drottning Elizabeths Swan Marker och Swan Upper. Förr märkte man svanarna med en skåra på näbben men idag slipper fåglarna undan med en ring om benet.

Traditionen med swan-upping kommer av att förr tillhörde alla svanar det kungliga hushållet som serverade denna fågel vid festmiddagar. I dag nöjer sig drottningen med att göra anspråk på svanarna på Thames. Hon påstås inte äta en enda.

Kanske är årets swan-upping den sista. Drottningen har nämligen föreslagit att man i besparingssyfte ska lägga ned gamla traditionen. Det är djärvt. Den har ändå existerat sedan 1100-talet. Det är osäkert om drottningen tänker fortsätta att hävda äganderätt till svanarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar