lördag 16 augusti 2014

Rädda Hertha Hillfons hemI dag publicerar Svenska Dagbladet en helsidesartikel av Susanne Rydén (vice vd för Hertha Hillfons vänner), Maria Lantz (rektor för Konstfack) och Peter Bratt (museichef för Stockholms läns museum) med rubriken Stå upp för Hillfons konstnärskap. Artikelförfattarna pekar på att Hertha Hillfons hem och ateljé, som hotar att skingras om tre veckor, skulle kunna bli det första bevarade kvinnliga konstnärshemmet i Stockholm om våra politiker visar lite god vilja.

Föreningen Hertha Hillfons vänner har bildats för att försöka rädda den stora konstnärens hem och ateljé. Alla som varit där på besök, eller beundrat Hertha Hillfons konst  -- hennes underbara verk finns överallt i den offentliga miljön -- måste hålla med om detta är en unik miljö som vi inte har råd att låta upplösas och gå om intet.

Föreningen samlar in medel för att köpa Hillfons hem; skulle de insamlade pengarna inte räcka till det, kommer i alla fall några av hennes efterlämnade konstverk att köpas in och ställas ut i offentlig miljö. Föreningens bankgironumret är 545-7221. Vi som vill bli vänner betalar 200 kr i årsavgift till samma bankgiro.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar