måndag 4 maj 2015

Brev till EU om tiggarna

Gör  EU i Bryssel inget alls för att trycka på den rumänska regeringen att hjälpa sina fattiga romer till utbildning och arbete så att de kan stanna hemma hos sina barn och försörja sig själva? Slipper dra iväg på tiggarresor till Sverige? Det gör de säkert något men borde göra mer. 

Vi kan försöka påverka EU att ta ett krafttag genom att skriva till en av våra svenska EU-parlamentariker. Jag kontaktade riksdagens informationstjänst och fick en länk till EU-parlamentarikernas kontaktuppgifter (nedan). Du hittar deras telefon- och e-postadresser om du klickar på ledamotsnamnet till höger om bilden på ledamoten.  

http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/search.html?country=SE <http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/search.html?country=SE


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar