söndag 6 september 2015

Hjälp till flyktingar

Huvuddelen av Svenska Dagbladet i dag handlar om flyktingkrisen. Man har t ex ställt frågorna 1) Hur borde vi agera gemensamt för att lösa flyktingfrågan? och 2) Vad gör du själv för att hjälpa? till en rad personer. Där här är vad jag skulle ha svarat:

1) Sverige måste snabba upp omhändertagandet av flyktingar. I dag är handläggningstiden omkring ett år. Så länge måste dessa utsatta människor gå omkring och vänta, sysslolösa, sedan har de rätt att börja läsa svenska. Slöseri med flyktingarnas tid, slöseri sett ur landets synpunkt.

2) Alla har råd att skänka något. Jag skänker pengar via Svenska Kyrkan, postgiro 900122-3.

Svenska Dagbladet har på söndagarna bilagan SvD Resor och mat. Den bilagan är sig lik, den handlar om allt annat än livsfarliga resor i öppen gummibåt. Vi får veta hur man chartrar ett eget flygplan och vi kan läsa annonser för kryssningar till Karibien.

Ett företag har låtit pengarna för sin planerade konferensresa till Rom gå till flyktinghjälp istället. Så kan fler företag och enskilda göra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar