lördag 13 februari 2016

Ökat antal könsstympningar i världen

Visst trodde man att med ökad medvetenhet om problemet, och därmed ett tryck från väst mot de länder där  könsstympning praktiseras, skulle antalet fall av grymt behandlade flickor vara i avtagande. Så är också fallet i Egypten och Kenya. På andra håll är det tyvärr tvärtom. Könsstympning förekommer inte huvudsakligen i Afrika, som man tidigare trott, utan praktiseras runtom om i världen.  I USA -- där det lever åtminstone 500 000 flickor och kvinnor som har blivit stympade eller riskerar att bli det -- förbjöds könsstympning så sent som 1996 och 2013 blev det kriminellt att föra flickor under 18 år till utlandet för  stympning -- vad som kalls vacation cutting.

En ny FN-rapport visar att antalet flickor och kvinnor i världen som fått sitt kön avskuret eller på annat sätt stympat -- och därmed får ett svårt liv som handikappade -- inte är 130 miljoner som uppgetts tidigare utan förfärliga 200 miljoner eller mer.  I Indonesien, världens fjärde mest folkrika land, är nästan hälften av alla  kvinnor och flickor under 12 år könsstympade; huvuddelen stympas innan de fyllt 10 år, en del bara några veckor efter födseln.

FN deklarerar som sitt mål att barnäktenskap och könsstympningar ska vara utraderade år 2030. Det är angeläget att alla hjälporganisationer och kvinnoorganisationer samverkar i detta. Målet måste nås tidigare än så.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar