söndag 16 oktober 2016

ADHD -- kan brus hjälpa?


Pojkar drabbas oftare än flickor av oförmåga att urskilja färger, så kallad färgblindhet. Även astma förekommer oftare hos pojkar och ADHD är fyra gånger så vanligt hos pojkar jämfört med flickor. En svensk-norsk studie som omfattar 20 barn talar för att ett konstant brusljud i öronen kan hjälpa pojkar och flickor med ADHD till bättre koncentration på skolarbetet.
 
Forskarna gav barnen tre kognitiva test som mätte minne och uppmärksamhet. De konstaterade att barn med ADHD kunde koncentrera sig på ett klart bättre sätt när de satt med ett neutralt brusljud i öronen. Det verkar som om barnen höjer sin koncentrationsförmåga sig när hör ljud eller själva producerar ett ljud, t ex trumljud med fingrarna.
 
Studien är liten men kommer att följas upp av större försök. Nu lanserar forskarna en app som ger brusljud och som barn ska kunna testa i skolarbetet för att se om det ger dem bättre förmåga att koncentrera sig på engelska verb och multiplikation.
 
Artikel i Frontiers Psychology:
Comparing Auditory Noise Treatment with Stimulant Medication on Cognitive Task Performance in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Results from a Pilot Study

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar