fredag 21 oktober 2016

PV-celler viktiga för uppmärksamhet

Frontala cortex, främre delen av hjärnan, är betydelsefull för kognitiva funktioner som uppmärksamhet, inlärning, minne. Fungerar frontala cortex bra, kan vi fokusera på en uppgift, lösa problem och fatta beslut på ett klokt sätt.

Hos personer med ADHD är kognitiva problem vanliga; man har bland annat svårt att utföra uppgifter som kräver stark uppmärksamhet. Nu har en forskargrupp -- med bland annat Marie Carlén vid institutionen för neurovetenskap, KI -- funnit att aktiviteten i så kallade PV-celler (parvalbumin-uttryckande celler) är viktig för god uppmärksamhet hos råttor. PV-cellerna är aktiva hos råttor vid hög grad av uppmärksamhet på en uppgift och mindre aktiva när djuren är ouppmärksamma.

Kan man optimera aktiviteten hos PV-cellerna, bör man kunna förbättra förmågan till uppmärksamhet hos både råttor och människor, menar forskarna. Där har läkemedelsindustrin en uppgift att lösa.

Prefrontal Parvalbumin Neurons in Control of Attention.  Cell January 2016Inga kommentarer:

Skicka en kommentar