lördag 8 oktober 2016

Pojkar behöver prata om känslor

Är du förälder till tonårspojkar, träna dem i att tala om känslor! Det är kontentan av forskning som gjorts av Eva Randell vid Umeå universitet. Hennes doktorsavhandling visar att pojkarnas självkänsla, deras relationer med andra och deras livskvalitet stärks om de vågar stå emot den traditionella maskulinitetsnormen -- hur pojkar och män ska vara -- och kan prata om  känslor.

Här är ett citat från avhandlingen:
Alla går liksom så här mummel, mummel, säger ingenting. Men när man väl börjar prata med någon annan kille liksom då känner ju dom likadant att typ så här, då tycker dom att jag är modig och stark för att kunna visa känslor. Och då kan du dom visa känslor med mig, för då känner dom sig trygga att de inte blir retade, och det har ju lett till att man kan reda ut problem med varandra liksom. 

Avhandling: Tonårspojkars hälsa – att hantera emotioner, maskuliniteter och subjektiv social status/ Adolescent boys’ health – managing emotions, masculinities and subjective social status

Kontaktuppgifter:  Eva Randell 070-461 9120; era@du.se
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Enheten för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar