lördag 29 december 2018

Gott nytt år

Varje år har vi lika stora förväntningar på det kommande året. Nu ska vi vara friska och lyckosamma, ingen ska råka ut för någon olycka och Trump ska äntligen mista sitt ämbete. Att äta kött kommer att betraktas som i nivå med att röka: hälsovådligt och dåligt för miljön. Ingenting stort kommer att uppfinnas för allt är ju redan uppfunnet.

Tvillingarna Romulus och Remus, Millesgården
Den mest omdiskuterade forskaren under hösten 2018 var kinesen He Jiankui som i slutet av november tillkännagav att han gjort tvillingflickorna Lulu och Nana resistenta mot infektion av hivvirus (pappan är hivpositiv) via genkirurgi av embryo. Jiankui har anklagats för oetisk forskning och kallats för Kinas Macchiarini.

Man frågar sig: kan detta första prov på genmanipulation av embryon leda till något bra för mänskligheten? Ska i fortsättningen alla embryon granskas för sjukdomsgener och vid behov manipuleras?

Det är väl utmärkt om framtidens barn slipper att drabbas av svåra sjukdomar och kan leva ett friskare liv. Ingen är emot en sådan utveckling. Det är bara det att vi inte vet vad vilka följderna kan bli med dopade gener. Kanske kommer det genkirurgiska ingreppet att stoppa en sjukdom men samtidigt ge upphov till minskad resistens mot andra sjukdomar.

Vad jag önskar för 2019 och framtiden därefter: ansvarsfull, etisk forskning i alla länder. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar