onsdag 29 augusti 2012

Stoppa Nordkalk

Jag var i Visby en vecka för att sitta och arbeta i det speciella gästhem för författare och översättare från Östersjöregionen som finns i Visby. Huset, som byggdes för att vara en Lancasterskola (där fattiga barn i olika åldrar undervisades i samma rum) är högt beläget på det som kallas Klinten och min utsikt från skrivbordet utgjordes av domkyrkan och havet.


Jag var också i Visby för att delta i pomologiska sällskapets utflykter på Gotland. Bo Hammar är en kunnig, pomologiskt intresserad bonde som var med under dagarna. Han berättade om den oro som alla på Gotland känner inför det finska företaget Nordkalk som ska avverka Ojnareskogen och sedan bryta kalk på området som har unika naturvärden. Rödlistade arter kommer att ryka och kalkbrytningen är ett  hot mot grundvattnet i området, ett grundvatten som bönder och övriga boende är beroende av.

Man begriper inte hur Mark- och miljööverdomstolen kunde ge sitt tillstånd till denna avverkning och kalkbrytning som Naturvårdsverket och Naturskyddsföreningen och demonstranter försöker göra allt för att stoppa.
-- Beslutet som mark- och miljööverdomstolen har tagit är decenniets mest orimliga och felaktiga tillämpning av miljöbalken, säger Björn Risinger i Svenska Dagbladet i dag. Risinger är generaldirektör  för Havs- och vattenmyndigheten.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar