onsdag 12 december 2012

Detta är gångfartsområde

Gångfartsområde är ett ord jag inte hade stött på förrän jag läste stabs- och exploateringschef Eva Leijons svar på mitt medborgarförslag. Jag skulle vilja att lilla korta Ladugränd i Sigtuna stängs av för biltrafik eftersom det på var sida om gränden finns en liten vacker park och det blir mer sammanhållen parkmiljö och lättare att gå från den ena parken till den andra om vi slipper bilarna i gränden.

Eva Leijon vill att Ladugränd -- tillsammans med Nicolaigränd och Stora Gatan mellan Manfred Björkqvists allé och Lilla Torget -- görs om till gångfartsområde. Efter att ha kollat på nätet vet jag nu att gångfartsområde betyder att bilar, cyklar och andra fordon får färdas i området men inte köra fortare än människor går.

I reglerna för gångfartsområden ingår att fordonsförare har väjningsplikt mot gående. Bilister, cyklister och andra fordonsförare ska alltså lämna gående företräde. Jag läser också att när en förare lämnar ett gångfartsområde har hen väjningsplikt mot varje fordon vars kurs skär den egna kursen. Här gäller alltså inte högerregeln.

I Alingsås,  Uppsala med flera platser har man redan infört gångfartsområden och det är något som verkar nå fler kommuner. Ovan det trafikmärke som anger gångfartsområde.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar