tisdag 11 december 2012

Gågatan i Sigtuna blir cykelbana?

I april i år skrev jag ett medborgarslag att behandlas av kommunfullmäktige i Sigtuna kommun. Kommunens anställda och fullmäktige har mycket att stå i, någon annan förklaring kan jag inte se till att mitt förslag först nu den 13 december kommer upp till  behandling och till att jag först i går den 10 december fick en kopia på kommunstyrelsens svar efter behandling av ärendet.

Medborgarförslaget gäller att Ladugränd, en liten gränd mellan Prästgatan och Stora gatan som skär rakt genom de fina fickparkerna Trekanten och Humlegården i Sigtuna, stängs av för biltrafik. Då skulle parkerna  knytas samman och gående, vuxna som barn, skulle känna sig tryggare när de promenerar i området. Svaret på mitt förslag är skrivet av stabs- och exploateringschef Eva Leijon som tyvärr föreslår avslag.

Eva Leijon föreslår att den del av Stora Gatan som är gågata öppnas för cykeltrafik. Är inte charmen med Stora Gatan att det är just en gågata? Om cyklister ska tillåtas att susa fram i livsfarliga hastigheter är det slut med att strosa i lugn och ro från butik till butik på den lilla stadens affärsgata.

Må vara att mitt förslag kanske röstas ned den 13 december. Men jag hoppas att Stora Gatan får förbli en gågata och inte förvandlas till cykelbana.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar