måndag 5 augusti 2013

Arboretet på Ekolsund

Ekolsunds slottscafé
Har precis läst om Madame Bovary, historien om lantbrukardottern som gifter sig med Charles, hygglig landsortsläkare. När Emma Bovary blir deprimerad -- livet som gift kvinna var så trist och enahanda för en kvinna med lust till lyx och äventyr -- och låter allt gå vind för våg i hushållet tar Charles henne till sin gamle lärare i Rouen för konsultation: "Det var en nervös åkomma: luftombyte var tillrådligt." Emma blir tyvärr inte lyckligare av att flytta till Yonville och berättelsen blir sorgligare och sorgligare. Man lägger ifrån sig boken med tårar i ögonen.

Den lilla flytande ön i kanalen vid Ekolsunds slott hyser rosa näckrosor.
För det mesta mår ändå själen bra av luftombyte. Därför har bemedlade svenskar förr, innan utlandsresor blev möjliga för envar, åkt till kusten för de sköna badens skull på sommaren och till fjällen för att åka skidor på vintern medan mindre bemedlade gjorde åtminstone en kortare resa för att hälsa på en släkting eller en vän.
Ett besök i ny miljö låter oss se något annat, vara med om det mindre vanliga. Vi blir glada, överraskade, imponerade och förtjusta -- eller provocerade -- när vi ser andra vyer, är med om något nytt. Vi blir kort sagt stimulerade av att lämna den invanda rutten för ett nytt spår.

G och jag lyfte blicken från vår borttorkade trädgård  -- inget riktigt regn på flera veckor nu -- och beslöt att det var dags för luftombyte, om så bara för några timmar. Vi åkte till Ekolsunds slott där man öppnat ett litet kafé i ena flygeln. Det gamla slottet -- med minnen av Gustav III -- består av två likadana byggnader som knyts ihop av vad jag nu har lärt mig kallas en exedra, det vill säga en låg, halvrund byggnad. Exedran har sitt ursprung i antika grekiska och romerska byggnader, läser jag på nätet.

I kaféet kan man köpa en liten skrift som berättar om de storartade trädplanteringar i slottets omgivningar som tillsammans bildar ett spännande arboretum. Det är inte vilka träd som helst man hittar när man strövar runt. Här växer jättesilvergranar, amerikanska jättetujor, kaskadgranar, purpurgranar, brokbladiga lönnar och en väldig mängd andra ovanliga träd planterade från 1700-talet och framåt. Mer än 300 trädarter! Arboretet sköts i samråd med Upplandsstiftelsen; nödvändigt röjningsarbete görs och nya träd planteras allt eftersom.

Jag ber att få rekommendera Ekolsunds arboretum till alla som behöver andas skogsluft.
I Ekolsunds arboretum växer bland annat brokbladiga lönnar -- Acer pseudopl. atropurpureum
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar