fredag 27 december 2013

Pojkar mognar senare, visar ny hjärnstudie

Så här på tredjedag jul (som var en helgdag innan Gustav III avskaffade den 1772) funderar jag på skillnaden mellan pojkar och flickor. PISA-undersökningen 2012 visade som känt att svenska pojkar och flickor gjorde sämre ifrån sig vad gäller läsförståelse, matematik och naturvetenskap än ungdomar i övriga OECD-området. De svenska flickorna nådde dock avsevärt bättre resultat än de svenska pojkarna. Jämfört med OECD-området som helhet var könsskillnaderna större i Sverige. Man skulle vilja få en förklaring till både det första och det andra. Har svenska ungdomar, och i synnerhet pojkar, slutat lägga manken till?

Att flickor lyckas bättre i skolan är väl känt från internationella studier. Det har länge funnits en föreställning om att flickor utvecklas snabbare och nu har vi svart på vitt. Nyss publicerade man nämligen vid Newcastle University en studie av hjärnan hos 121 personer mellan 4 och 40 år. Den visar att pojkar mognar upp till 10 år senare än flickor (Cerebral Cortex, 15 december, 2013: Preferential Detachment During Human Brain Development: Age- and Sex-Specific Structural Connectivity in Diffusion Tensor Imaging (DTI) Data).

När hjärnan utvecklas, avlägsnar den oviktig information för att koncentrera sig på vad som är väsentligt. Genom att kontinuerligt rensa bort överflödig information och organisera om sitt nätverk kan hjärnan arbeta snabbare och mer effektivt. Forskaren Marcus Kaiser (intervjuad i The Daily Telegraph 20 dec. 2013) säger att man blev överraskad, när man såg att hos flickor börjar den här utrensningen i hjärnan redan vid 10, 12 års ålder:
-- Hos pojkarna såg vi inte samma aktivitet förrän vid 15 till 20 års ålder.

Det här kan vara orsaken till varför pojkar inte förmår att göra lika bra ifrån sig i skolan som flickor.  Vad krävs för att pojkar och flickor ska få samma kunskapsmassa och lika goda betyg? Hjälper vi pojkarna bäst genom att tillrättalägga undervisningen för dem? Och låta dem gå i klasser skilda från flickor (som skulle få tråkigt i en skola med långsammare undervisningstakt)?
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar