fredag 28 augusti 2015

Att bli lite bildad

Så blir du bildad är rubriken på en ambitiös artikelserie som gått i SvD den här sommaren. Tanken är att olika artiklar om konst, litteratur, musik m m ska göra läsarna lite mer vittra. Den senaste artikeln införd i dag är skriven av Olle Josephson och efter att ha läst den vet jag, att jag aldrig kommer att kunna göra anspråk på att vara språkligt bildad.

Så här står det: "Den som ska behärska textvärldarna måste ha ett metaspråk. Inte för tal om innehåll, upplevelser och estetiska kategorier -- utan om struktur och sammanhang. Den ena texten kan hänga ihop tack vare tematisk disposition och styckeinledande kärnmeningar. I den andra knyts resonemanget med kausala sambandsord och retoriska frågor. Sådant måste man kunna se". Jag är rädd att jag inte har ett metaspråk. Finns det en kurs jag kan gå?

Varför vill vi så gärna vara bildade? För att vi tror att vi samtidigt med ökat vetande ska få en förfinad själ, bli en bättre människa. Där bedrar vi oss. Bli lite bildad hjälper inte, vi kommer ändå alltid till korta och blir aldrig de sagolika medmänniskor som vi önskar att vara.


2 kommentarer: