lördag 10 augusti 2019

Brev från alkemisten

I augusti 1898 är det viktigare för August Strindberg att försöka göra guld än att skapa litteratur.  Här skriver han till vännen David Hector:

Lund 10 augusti 1898

Broder,

Såsom anslutning till vårt samtal i går afton sänder jag dessa prof på mitt "guld" framstäldt enligt medföljande uppsats.

Nu blir den enda frågan: fins här spår af guld?

Att jern och koppr finnas der, det veta vi;  men i hvilken form de finnas kan ju äfven ha sitt intresse.
Analysens gång skulle jag vilja tänka mig så: de gula flagorna upptagas af Quicksilfver i lindrig värme. Obs! Qvicksilfret bör vara natriumhaltigt! Amalgamer lösas i kungsvatten och guldet fälles med oxalsyra i värme.

Alltså detta som inledning; när jag fått prof efter nya utveckaade metoder ska jag sända  dem!

I hopp om snart återseende

Vänskapsfullt
August Srindberg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar