måndag 19 juli 2010

Skaka rätt


Jill Johnson sa i sitt Sommarprogram nyss att hon skakar hand med alla sina konsertbesökare när de anländer. Jag ser det som en uppvärmning och besökarna gillar det, sa hon. Tror jag det.

Jag beundrar Jill Johnson som skakar hand med så många. Att ta i hand är inte det lättaste. Många fasar så mycket för att ta i hand att man skulle kunna tala om handskakningsfobi. I en studie uttalade 70 procent av de tillfrågade att de kände sig osäkra när de tog folk i hand. Nitton procent avskydde att skaka hand.

Ett handslag säger mycket om ens personlighet. Ett slappt handslag kan uttrycka osäkerhet eller ointresse. En person som släpper din hand alltför snabbt känns arrogant. En vanlig människa skakar hand i genomsnitt 15 000 gånger under sin livstid. Då kan det vara bra att veta hur man gör det på bästa sätt.

Professor Geoffrey Beattle, som är chef för psykologisektionen vid University of Manchester, har fördjupat sig i problemet på uppdrag av Chevrolet. Här är hans råd:
1. Handen ska vara sval och torr.
2. Ta ett fast grepp om den andres hand.
3. Skaka tre gånger, inte alltför energiskt.
4. Låt handskakningen ta 2, 3 sekunder.
5. Håll hela tiden ögonkontakt med den andre.

Varför ville Chevrolet ha reda på hur man skakar hand? Därför att man använder en handskakning för att bekräfta en överenskommelse. Då är det viktigt att personalen gör det rätt och uttrycker pålitlighet och ansvarsfullhet, säger en chef (The Daily Telegraph 16 juli).

Vi lär något av detta. Den charmige säljarens fasta handslag behöver inte tyda på en fast karaktär. Det kan vara en del av hans utbildning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar