lördag 27 juni 2015

Om blomsterängar och grönytor

Du klipper väl inte din gräsmatta i sommar? Mycket bättre att avstå och låta mattan bli en blommande äng, läser jag i senaste numret av Sveriges Natur. Medan gräsmattan liknar en grön öken, skänker ängen bin och humlor och fjärilar högre livskvalitet. Tycker dina grannar att det ser ovårdat ut med oklippt gräsmatta? Klipp en kant runt ängen så klagar ingen.


G och jag har gräsmatta närmast gatan och en blomsteräng längre in på tomten. Gräsmatta förresten.Vi har en grönyta där man hittar allt möjligt: brunört, jordreva, revfingerört, klöver, rölleka m m. Freedom lawn säger man i USA. Tätt, mjukt, grönt gräs är vackert, men om man inte har lust med allt det arbete som mattan kräver, kan man låta vad som helst etablera sig i frihet. Fast inte maskrosor, där drar jag gränsen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar