onsdag 24 juni 2015

Type & Tell

Ser i Svensk Bokhandel att Bonnierförlagens självpubliceringsplattform Type & Tell börjar testas i veckan för att sedan tas i bruk på allvar i höst. Men? Ska det stora förlaget hjälpa författare att ge ut sina böcker på egen hand? Sågar man inte av den gren man sitter på?

Lita på att det här är en genomtänkt satsning. Genom att hjälpa människor med författardrömmar att ge ut deras böcker, kan förlaget noga följa vilka verk som slår bäst. Dessa författare kan förlaget sedan skriva kontrakt med. Självpubliceringsplattformen innebär en sållning och Bonniers behöver  i fortsättningen inte förlora pengar på att ge ut olönsamma debutanter.

En så kallad betongsugga som jag hittat i Strängnäs

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar