fredag 7 maj 2010

Nya sjukdomar dödar gamla träd

Först kom den holländska almsjukan som håller på att göra slut på våra almar. Sedan fick vi askskottsjuka som drabbar askträd. Nu oroar jag mig för ekarna. Från England kommer rapporter om en mystisk sjukdom som kallas snabb ekdöd (acut oak decline, AOD) och dödar gamla, mäktiga ekar inom bara några år.

Forskarna känner inte orsaken. På de fem år som gått sedan man först identifierade AOD har tusentals gamla ekar i England angripits och dött. Det engelska landskapet håller på att förändras.

Det räcker inte med det. En annan sjukdom, sudden oak death, plötslig ekdöd, håller på att ta kål på inte bara ekar utan också bokar, askar och lärkträd sedan tio år tillbaka. Och hälften av alla engelska kastanjer har drabbats av en sjukdom kallad bleeding canker.

Måtte vi inte också drabbas av akut björkpest, plötslig rönndöd och tallsjuka. Människor behöver träd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar