måndag 10 september 2012

Sorgligt, Sabuni

Tänk att man ska behöva vara med om detta. Nu kommer kommissionären för EU-rättsliga frågor Viviane Reding att snart lägga fram ett lagförslag som säger att statliga företag och privata storföretag måste ha minst 40 procent kvinnor i styrelsen, annars riskerar de böter.

Då driver Storbritannien tillsammans med Sverige  en kampanj mot en sådan  EU-lag! Den svenska regeringen menar att det av sig självt, utan kvoteringslag, ska komma in fler kvinnor i styrelser. När då, om 100 år? Så länge kan vi inte vänta. I Norge har man en lag om kvotering och där är  nu 40 procent av styrelseledamöterna  kvinnor.

Vi tjänar alla på att svenska företag och organisationer har väl fungerande styrelser. En styrelse är   en arbetsgrupp och det är väl känt att arbetsgrupper fungerar bäst om båda könen är representerade.

Flickor går ut från gymnasiet med bättre betyg än pojkar. I dag är det fler kvinnor än män som läser på universitet och de gör bäst ifrån sig. En duktig styrelse bör omfatta de bästa krafterna på området och då är det självklart att man ska välja in kvinnor. Så går det inte till i dag när andelen styrelsekvinnor i landet ligger på bara strax över 20 procent.

Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (folkpartist) har deklarerat att  den svenska regeringen ska göra vad den kan för att stoppa en könskvoteringslag i EU! Man tar sig för pannan när man inser att förstockade politiker inte begriper att jämnare könsfördelning i styrelser skulle främja utvecklingen av svenska företag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar