onsdag 11 mars 2015

När Adolf och Ida blev Idolf

Webbisar är ett nytt fenomen. Varje BB-avdelning med sin tid har i dag en hemsida där nyblivna föräldrar kan lägga upp bilder på sina nyfödda = webbisar.

I februari föddes på Akademiska sjukhuset i Uppsala webbisarna Eleonora, Ines, Lilly, Ana Maria, Harley och Benjamin. Kan man inte gissa att lille Harleys pappa och mamma är motorcykelfantaster?

I dag kan namn vara mycket originella, skapade av kreativa föräldrar. Så var det också förr. I Sigtuna hembygdsförenings årsskrift 2015 läser jag Rolf Tingwalls berättelse om ett hus byggt vid Stora Gatan på 1920-talet av läkaren Idolf Rosengren (som skulle ha fyllt 160 år just idag).  En märklig doktor, ett märkligt namn.

Pappan hette Adolf, mamman hette Ida.  Klart att sonen skulle heta Idolf. Och att hans syster fick namnet Ada. Sedan fick paret ett tredje barn, en flicka. De påhittiga föräldrarna visste råd då också. Tösens namn blev givetvis Adolfida.
Idolf Rosengrens hus vid Stora gatan 65, Sigtuna. Idag rymmer huset bostäder för tre familjer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar