fredag 26 mars 2010

Internationell utrensning

Hur kan ungdomar och vuxna tillsammans trakassera och driva bort en 14-årig flicka som blivit våldtagen och hylla den dömde gärningsmannen? Det är förfärligt. Vi lever ändå inte i medeltiden längre. Men nätet kan användas på ett destruktivt sätt av den som önskar piska upp en stämning. Det verkar som om en pojke har ett högre värde än en flicka, säger den våldtagnas väninna i teveprogrammet Uppdrag granskning (24 mars). Ja, det måste tyvärr vara en del av förklaringen.

Det är inte bara i Bjästa man tycker att pojkar har ett högre värde. Strax före kvinnodagen den 8 mars i år publicerade The Economist en lång artikel om den internationella utrensningen av flickfoster. Normalt föds 105 eller 106 pojkar för varje 100-tal flickor. Så är det i alla länder. Det är naturens sätt att balansera det faktum att fler små pojkar dör i späd ålder. När barnen växer upp finns det lika många av varje kön.

På många håll har man ruckat på den här ordningen. Människor använder modern teknik för att avgöra fostrets kön. När det är en pojke man vill ha, kan ett flickfoster aborteras. Vi har läst om att man aborterar flickfoster i Kina, ett land som tillåter bara ett barn. Men det är likadant i andra länder som inte har ettbarnsregel. I delar av det forna Sovjet -- Armenien, Azerbadjan och Georgien -- föds nu väldigt många fler pojkar än flickor, likaså i Serbien, Bosnien, Cypern, delar av Indien, Cypern, Hongkong och Singapore. I dessa områden föds i dag bortåt drygt 120 pojkar för varje 100-tal flickor.

Händer detta bara i de fattigaste familjerna? Nej, inte alls. Könsfördelningen i Indien är som snedast i några av de ekonomiskt bäst ställda staterna som Punjab, Gujarat och Maharashtra. Monica Das Gupta som studerat frågan för FN:s räkning säger i The Economist att dotter nummer två och tre till en välutbildad kvinna i Punjab löper dubbelt så stor risk att dö före fem års ålder jämfört med sina bröder. Det första barnet får gärna vara en flicka men sedan vill föräldrarna ha söner.

Den sneda könsfördelningen skapar problem när ungdomarna är giftasvuxna. Man ser ett samband mellan frustrerade, unga, ensamma män -- som kallas ”bara grenar”-- och den kraftigt stigande kriminaliteten i Kina. Det beräknas att år 2020 kommer det i Kina att finnas 30-40 miljoner fler unga män än kvinnor, män utan möjlighet att gifta sig och bilda familj.

Kanske finns det lite hopp. Das Gupta menar att sakernas tillstånd kommer att ändras även om det tar tid. Diskrepansen mellan könen har inte ökat ytterligare på senare år. Den unga kvinnans värde har stigit i länder som Kina och Indien. Istället för att den indiska brudens föräldrar betalar en hög summa för att gifta bort sin dotter kan nu brudgummen få betala ett brudpris för att få gifta sig med en flicka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar