onsdag 2 juni 2010

Stöd till ekoodlare


Bara en bråkdel av alla äpplen som konsumeras i landet kommer från inhemsk odling. En ytterst liten del av dessa är ekologiskt odlade. Regeringen har nu bestämt sig för att öka ekologisk fruktodling i landet med 20 procent. Odlarna kan få ekonomiskt stöd samt gratis kurser och information. Vill man starta ekoodling får man 30 procent av investeringskostnaderna i bidrag.

Jordbruksverket, tel 036-155000, har gett ut bland annat dessa broschyrer som intresserade kan få:
Starta eko skriven av Johan Ascard
Kalkyler för äpple, Ekonomi i fruktodling av Johan Ascard m. fl.
Skadegörare i frukt av Boel Sandskär
Pollinering i ekologisk frukt- och bärodling av Kirsten Jensen

Jag var med i går när det gavs en kurs i växtskydd för odlare av ekologisk frukt i gamla bränneriet på Grönsöö slott. Vi var bland annat ute i fält -- närmare bestämt Jacob von Ehrenheims stora äppelodling med anor som sträcker sig 400 år bakåt i tiden -- och lärde oss känna igen allehanda skadedjur. Sprattlar den lilla larven på äppelbladet vilt när du petar på den? Då är det en vecklare. Ligger det avklippta tunna svarta sytrådar på bladet? Det är trips.

Bilden (som är tagen av Johan Ascard) visar Jacob von Ehrenheim i slottsparken med gruppen. Han gav odlarna goda råd baserade på hans långa erfarenhet och de viktigaste råden var dessa:
1) Investera i träd av god kvalitet även om de kostar mer. Köp därför bara av plantskolor med gott rykte.
2) Använd B9 som grundstam.
3) Plantera på upphöjd bädd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar